2021 онд зэргийн шалгалтанд тэнцсэн эмч нарын анхааралд

2021 онд Мэргэшлийн зэрэг дээшлүүлэх шалгалтанд тэнцсэн эмч нарын нэрс Эрүүл Мэндийн Сайдын 2021 оны 11 сарын 22 өдрийн А/715 тоот тушаалаар батлагдсан тул Эмнэлгийнхээ хүний нөөцөд мэдэгдэж зэргийн урамшууллаа нэмүүлнэ үү.

А/715 тоош тушаалыг ТАТАЖ авах!

Жич: Зэргийн үнэмлэх хараахан гараагүй байгаа бөгөөд холбоо хүлээн авангууд эмч нарт и-мэйл, зараар мэдээлнэ.

-----

ММЗЭНХолбоо