card
Зэргийн шалгалт 2019 амжилттай болж өнгөрлөө

Зэргийн шалгалт 2019 амжилттай болж өнгөрлөө

Мэс заслын эмч нарын 2019 оны зэргийн шалгалт 2019 оны 12 сарын 3-11-ний хооронд амжилттай болж өнгөрлөө. Зэргийн шалгалт 3 үе шаттай явагдаж дууслаа.

Дэлгэрэнгүй
Мэс заслын мэргэжлийн зэргийн шалгалт авах журам

Мэс заслын мэргэжлийн зэргийн шалгалт авах журам

Өнөөгийн манай улсын өөрчлөлт шинэчлэлийн нэг чиглэл нь хувь хүний нийгэмд үзүүлэх хариуцлагыг өндөржүүлэхэд оршиж буй билээ. Эрүүл мэндийн ажилд эмя нарын цол, ажилласан жил, хувь хүний мэдлэг чадварыг ялган тэдгээрийн онцлогт тохируулан бүтээлийг нь тооцоход мэс заслын эмч нарын дунд “ахлах”, “тэргүүлэх”,”зөвлөх” зэргийг тогтоож байхын учир холбогдол оршино. Мэс заслын эмч нарт мэргэжлийн зэргийг жил бүр дараах ялгавраар явуулж байх болно. Үүнд: мэсзаслын ахлах зэргийн эмч 8 жил, тэргүүлэх зэргийн эмч 13 жил, зөвлөх зэргийн 20 жил дагнан мэргэжлээрээ ажилласан, мэргэжил дээшлүүлэх дамжаануудыг дүүргэсэн байна.

Дэлгэрэнгүй
Мэс заслын зэргийн онолын шалгалтын сэдвүүд

Мэс заслын зэргийн онолын шалгалтын сэдвүүд

Мэс заслын зэргийн онолын шалгалтыг дараах сэдвүүдийн хүрээнд авч байна

Дэлгэрэнгүй
Зэргийн шалгалт 2018 амжилттай болж өнгөрлөө

Зэргийн шалгалт 2018 амжилттай болж өнгөрлөө

Мэс заслын эмч нарын 2018 оны зэргийн шалгалт 9 сараас 10 сарын хооронд амжилттай болж өнгөрлөө. Зэргийн шалгалт 3 үе шаттай явагдаж дууслаа.

Дэлгэрэнгүй