Мэргэшлийн зэргийн шалгалт 2024 онд зохион байгуулах төлөвлөгөө

2024 оны мэргэшлийн зэргийн шалгалт зохион байгуулах төлөвлөгөө

 1. Зэргийн шалгалтын бүртгэлийг эхлүүлэх - 03-р сарын 01-ны дотор;
 2. Эрүүл мэндийн байгууллага мэргэжлийн нийгэмлэг, холбоонд материал хүргүүлэх - 04-р сарын 05-ны дотор;
 3. Зэргийн шалгалтын бүртгэлийг хаах - 04-р сарын 15-ны дотор;
 4. Болзол хангасан горилогчийн мэдээллийг ЭМХТ-д ирүүлэх - 04-р сарын 30-ны дотор;
 5. Шалгалтад орох эмнэлгийн мэргэжилтний нэр, чиглэлийг ЭМХТ-ийн Ерөнхий захирлын тушаалаар батлах - 04-р сарын 30-ны дотор;
 6. Шалгалтад орох эмнэлгийн мэргэжилтэнд зөвлөгөө, давтлага өгөх - 05 сарын 08-аас 05-р сарын 15-ны хооронд;
 7. Зэргийн шалгалт зохион байгуулах, хяналт тавих - 05-р сарын 17-ноос 05-р сарын 30-ны хооронд;
 8. Шалгалтад тэнцсэн эмнэлгийн мэргэжилтний нэр, тайланг ЭМХТ-д ирүүлэх - 06-р сарын 05-ны дотор;
 9. Мэргэшлийн зэрэг олгох эмнэлгийн мэргэжилтний холбогдох мэдээллийг ЭМЯ-нд хүргүүлэх - 07-р сарын 01-ны дотор;
 10. Цахимаар олгосон мэргэшлийн зэргийн гэрчилгээг Хүний нөөцийн мэдээний нэгдсэн санд байршуулна - 08-р сарын 15-ны дотор.

Зэргийн шалгалтын журамтай ЭНДЭЭС танилцана уу.


2023 оны зэргийн шалгалтыг Монголын мэс засалч эмч нарын холбооны зүгээс дараах журмаар авахаар төлөвлөн ажиллаж байна.

 • Ахлах, тэргүүлэх зэргийн онолын тестийн шалгалтыг цахим хэлбэрээр авах;
 • Ахлах, тэргүүлэх зэргийн дадлагын шалгалтыг авахдаа УНТЭ, УХТЭ, ХСҮТ, ЦТЭ, УГТЭ, ТТАХНЭ-ийн базад тулгуурлан шалгалтыг авах;
 • Зөвлөх зэргийн тайлан шалгалтыг онлайн видео конференц хэлбэрээр явуулах.