Зэргийн шалгах өгөх эмч нарт - Сорилын эмхэтгэлийн тойм ном гарлаа

Дэлхийн мэс засалчид, мэс заслаар суралцагсад, анагаахын сургуулиудын оюутан суралцагчидын ширээний ном болсон “Шварцын мэс заслын үндсүүд” ном нь 2090 хуудастай, 50 жилийн түүхтэй ном юм. Энэхүү номыг 10 жилд нэг удаа шинэчилэн хэвлэж, шинэ онол, мэс заслын арга техникээр баяжуулж ирсэн. Уг номын 10 дахь хэвлэл нь 2016 онд хэвлэгдэж гарсан.

“Шварцын мэс заслын үндсүүд” ном Монгол хэл дээр хэвлэгдсэнээр Анагаахын чиглэлээр суралцагсад, Мэс заслын резидент эмч нар, мэс засалчид дэлхийн түвшинд онолын мэдлэг эзэмших боломжтой болох юм.

Урьд өмнө нь дэлхийн хэмжээний чухал сурах бичиг мэс заслаар орчуулагдаж байсан түүх үгүй билээ.


Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв болон Монголын мэс заслын холбооны хамтын үйл ажиллагааны хүрээнд мэс заслын эмч нарын ЗЭРГИЙН ШАЛГАЛТ авах хугацаа ойртож байна.

Тестийн шалгалтын Олон улсын мэс заслын эмч нарын голчлон барьдаг ШВАРЦИЙН МЭС ЗАСЛЫН ЗАРЧМУУД - сорилын эмхэтгэлийн тойм ном гарсан болно.

Худалдан авахыг хүсвэл Холбооны дансанд номны үнэ болох 70.000төг төлөн, хуулгын хамт ирж Б.Батсайхан эмчээс (99488523) авна уу. 

Оюуны өндөр амжилтыг хүсье!