2020 онд зэргийн шалгалтанд тэнцсэн эмч нарын анхааралд

2020 онд Мэргэшлийн зэрэг дээшлүүлэх шалгалтанд тэнцсэн эмч нарын нэрс Эрүүл Мэндийн Сайдын 2020 оны 12 сарын 31 өдрийн А/637 тоот тушаалаар батлагдсан тул Эмнэлгийнхээ хүний нөөцөд мэдэгдэж зэргийн урамшууллаа нэмүүлнэ үү.

А/637 тоош тушаалыг ТАТАЖ авах!

Жич: Зэргийн үнэмлэх хараахан гараагүй байгаа бөгөөд холбоо хүлээн авангууд эмч нарт и-мэйл, зараар мэдээлнэ.

-----

ММЗЭНХолбоо