card

Холбооны төлөөлөн удирдах зөвлөл

Монголын мэс засалч эмч нарын холбооны бүх гишүүдийн 2020.10.24-ны өдрийн Их хурлаар сонгогдов.
Н.Баасанжав

Н.Баасанжав

ММЗЭНХолбооны Ерөнхийлөгч

Монголы Улсын Хөдөлмөрийн баатар, Ардын эмч, Анагаахын Шинжлэх Ухааны доктор (Sc.D), профессор, Шинжлэх Ухааны Академич

Д.Баян-Өндөр

Д.Баян-Өндөр

ММЗЭНХолбооны Гүйцэтгэх захирал

УНТЭ-ийн УАТ-ийн эрхлэгч, Анагаах ухааны, мэс заслын Зөвлөх зэргийн их эмч, клиникийн профессор

О.Сэргэлэн

О.Сэргэлэн

Эрхтэн шилжүүлэн суулгах салбарын төлөөлөл

УНТЭ-ийн ЕМЗК-ийн Зөвлөх эмч, Элэг шилжүлэн суулгах багийн ахлагч, Монгол Улсын хүний гавъяат эмч, Анагаахын Шинжлэх Ухааны доктор (Sc.D), профессор

Р.Шагдарсүрэн

Р.Шагдарсүрэн

Гэмтэл согог судлал салбарын төлөөлөл

ГССҮТөвийн клиникийн ерөнхий зөвлөх эмч, Монгол Улсын хүний гавъяат эмч, Анагаахын Шинжлэх Ухааны доктор (Sc.D), профессор, Шинжлэх Ухааны Академич

Л.Амгалан

Л.Амгалан

Ерөнхий мэс засал салбарын төлөөлөл

УНТЭ-ийн ЕМЗК-ийн Зөвлөх зэргийн эмч, Монгол Улсын хүний гавъяат эмч, Анагаах ухааны доктор, клиникийн профессор

Б.Бейсен

Б.Бейсен

Орон нутгийн салбарын төлөөлөл

Баян-Өлгий аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн мэс заслын тасгийн Зөвлөх эмч, Монгол улсын хүний гавъяат эмч, Анагаах ухааны магистр, клиникийн профессор, УИХ-ын гишүүн

Ш.Зоригоо

Ш.Зоригоо

Судсан дотуурх мэс засал салбарын төлөөлөл

Улаанбаатар Сонгдо эмнэлгийн Эмчилгээ эрхэлсэн захирал, мэс заслын Зөвлөх зэргийн их эмч, клиникийн профессор

Д.Энхболд

Д.Энхболд

Мэдрэлийн мэс засал салбарын төлөөлөл

ШУГТЭ-ийн Мэдрэлийн мэс заслын тасгийн Зөвлөх зэргийн их эмч, Анагаах ухааны доктор, клиникийн профессор

Б.Баттулга

Б.Баттулга

Бүдүүн, шулуун гэдэсний мэс засал салбарын төлөөлөл

УНТЭ-ийн БШГМЗК-ийн тасгийн Зөвлөх эмч, мэс заслын Тэргүүлэх зэргийн их эмч, клиникийн профессор

Ц.Рэнцэнмягмар

Ц.Рэнцэнмягмар

Сүрьеэгийн мэс засал салбарын төлөөлөл

ХӨСҮТ-ийн Сүрьеэгийн тасгийн Зөвлөх эмч, мэс заслын Тэргүүлэх зэргийн их эмч, клиникийн профессор

Л.Ганбаяр

Л.Ганбаяр

Хүүхдийн мэс засал салбарын төлөөлөл

ЭХЭМҮТ-ийн Ерөнхий мэс заслын тасгийн эрхлэгч, мэс заслын Тэргүүлэх зэргийн их эмч, клиникийн профессор

Д.Лхагва

Д.Лхагва

Орон нутгийн салбарын төлөөлөл

Орхон БОЭТ-ийн мэс заслын тасгийн Зөвлөх эмч, Монгол улсын хүний гавъяат эмч, клиникийн профессор

Б.Ганзориг

Б.Ганзориг

Хавдарын мэс засал салбарын төлөөлөл

ХСҮТ-ийн Цээжний хөндийн мэс заслын тасгийн эрхлэгч, Тэргүүлэх зэрэгтэй мэс заслын их эмч, Анагаах ухааны магистр, клиникийн профессор

Ч.Өнөрсайхан

Ч.Өнөрсайхан

Ерөнхий мэс засал салбарын төлөөлөл

ШУГТЭ-ийн Мэс засал, эрчимт эмчилгээ, мэдээгүйжүүлэг ангио ба дурангийн ба дүрслэл оношилгоо эмчилгээний чиглэлийн тусламж хариуцсан менежер, мэс заслын Ахлах зэрэгтэй их эмч, Анагаах ухааны доктор, дэд профессор

Б.Батсайхан

Б.Батсайхан

Ерөнхий мэс засал салбарын төлөөлөл

АШУҮИС-ийн Мэс заслын тэнхмийн эрхлэгч, Анаагах ухааны доктор

О.Сэргэлэн

О.Сэргэлэн

Эрхтэн шилжүүлэн суулгах салбарын төлөөлөл

УНТЭ-ийн ЕМЗК-ийн Зөвлөх эмч, Элэг шилжүлэн суулгах багийн ахлагч, Монгол Улсын хүний гавъяат эмч, Анагаахын Шинжлэх Ухааны доктор (Sc.D), профессор

Р.Шагдарсүрэн

Р.Шагдарсүрэн

Гэмтэл согог судлал салбарын төлөөлөл

ГССҮТөвийн клиникийн ерөнхий зөвлөх эмч, Монгол Улсын хүний гавъяат эмч, Анагаахын Шинжлэх Ухааны доктор (Sc.D), профессор, Шинжлэх Ухааны Академич

Л.Амгалан

Л.Амгалан

Ерөнхий мэс засал салбарын төлөөлөл

УНТЭ-ийн ЕМЗК-ийн Зөвлөх зэргийн эмч, Монгол Улсын хүний гавъяат эмч, Анагаах ухааны доктор, клиникийн профессор

Б.Бейсен

Б.Бейсен

Орон нутгийн салбарын төлөөлөл

Баян-Өлгий аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн мэс заслын тасгийн Зөвлөх эмч, Монгол улсын хүний гавъяат эмч, Анагаах ухааны магистр, клиникийн профессор, УИХ-ын гишүүн

Ш.Зоригоо

Ш.Зоригоо

Судсан дотуурх мэс засал салбарын төлөөлөл

Улаанбаатар Сонгдо эмнэлгийн Эмчилгээ эрхэлсэн захирал, мэс заслын Зөвлөх зэргийн их эмч, клиникийн профессор

Д.Энхболд

Д.Энхболд

Мэдрэлийн мэс засал салбарын төлөөлөл

ШУГТЭ-ийн Мэдрэлийн мэс заслын тасгийн Зөвлөх зэргийн их эмч, Анагаах ухааны доктор, клиникийн профессор

Б.Баттулга

Б.Баттулга

Бүдүүн, шулуун гэдэсний мэс засал салбарын төлөөлөл

УНТЭ-ийн БШГМЗК-ийн тасгийн Зөвлөх эмч, мэс заслын Тэргүүлэх зэргийн их эмч, клиникийн профессор

Ц.Рэнцэнмягмар

Ц.Рэнцэнмягмар

Сүрьеэгийн мэс засал салбарын төлөөлөл

ХӨСҮТ-ийн Сүрьеэгийн тасгийн Зөвлөх эмч, мэс заслын Тэргүүлэх зэргийн их эмч, клиникийн профессор

Л.Ганбаяр

Л.Ганбаяр

Хүүхдийн мэс засал салбарын төлөөлөл

ЭХЭМҮТ-ийн Ерөнхий мэс заслын тасгийн эрхлэгч, мэс заслын Тэргүүлэх зэргийн их эмч, клиникийн профессор

Д.Лхагва

Д.Лхагва

Орон нутгийн салбарын төлөөлөл

Орхон БОЭТ-ийн мэс заслын тасгийн Зөвлөх эмч, Монгол улсын хүний гавъяат эмч, клиникийн профессор

Б.Ганзориг

Б.Ганзориг

Хавдарын мэс засал салбарын төлөөлөл

ХСҮТ-ийн Цээжний хөндийн мэс заслын тасгийн эрхлэгч, Тэргүүлэх зэрэгтэй мэс заслын их эмч, Анагаах ухааны магистр, клиникийн профессор

Ч.Өнөрсайхан

Ч.Өнөрсайхан

Ерөнхий мэс засал салбарын төлөөлөл

ШУГТЭ-ийн Мэс засал, эрчимт эмчилгээ, мэдээгүйжүүлэг ангио ба дурангийн ба дүрслэл оношилгоо эмчилгээний чиглэлийн тусламж хариуцсан менежер, мэс заслын Ахлах зэрэгтэй их эмч, Анагаах ухааны доктор, дэд профессор

Б.Батсайхан

Б.Батсайхан

Ерөнхий мэс засал салбарын төлөөлөл

АШУҮИС-ийн Мэс заслын тэнхмийн эрхлэгч, Анаагах ухааны доктор