card

Онолын шалгалт

Онолын шалгалтын сэдвүүд

2019 оны онолын шалгалтын сэдвүүд

Ерөнхий мэс засал

Мэс заслын ceпсис ангилал, шалтгаан, эмнэл зүй, оношлогоо, эмчилгээний зарчим.

Остеомиелит үүсэх шалтгаан, патанатоми, клиникийн шинж тэмдэг, онош, эмчилгээ. 

Хэсэг газрын өнгөц ба гүн дэх идээт үрэвсэл (буглаа, флегмон, гидроаденит, лимфаденит) үүсэх шалтгаан, эмгэг анатоми, клиникийн шинж, онош эмчилгээ.

Тендовагонит, панариц үүсэх шалтгаан, патанатоми, клиникийн шинж тэмдэг, онош, эмчилгээ.

Үе мөчний цочмог үрэвсэл /артрит, бурсит/ үүсэх шалтгаан, клиникийн шинж тэмдэг, онош, эмчилгээ.

Гилжгий хүзүү, тохиолдол, шалтгаан, эмгэг жам, ангилал, эмнэлзүй, онош, ялгах онош, мэс заслын эмчилгээний аргууд.

Зоб /струма/ тохиолдол, шалтгаан, эмгэг жам, ангилал, эмнэлзүй, онош, ялгах онош, мэс заслын эмчилгээний аргууд.

Тиреотоксикоз үүсэх шалтгаан, клиникийн шинж тэмдэг, оношлогоо, ялгах онош, эмчилгээ, хүндрэлүүд, мэс заслын эмчилгээ.

Улаан хоолойн цүлхэн. тохиолдол, шалтгаан, эмгэг жам, ангилал, эмнэлзүй, онош, ялгах онош, мэс заслын эмчилгээний аргууд.

Гэдэсний түгжрэлийн тодорхойлолт, үүсэх шалтгаан, патогенез, ангилал, эмгэг анатоми, биохимийн өөрчлөлт, клиникийн байдал, өвчлөлтийн үе шат, шинж тэмдэг, онош, лабораторийн шинжилгээ, рентген шинжилгээ, тавилан, эмчилгээ.

Цээжний гялтан хальсны цочмог үрэвслийн тохиолдол, шалтгаан, эмгэг жам, ангилал, эмнэлзүй, онош, ялгах онош, мэс заслын эмчилгээний аргууд.

Нугасны төрөлхийн ивэрхий тохиолдол, шалтгаан, эмгэг жам, ангилал, эмнэлзүй, онош, ялгах онош, мэс заслын эмчилгээний аргууд.

Элэгний буглаа үүсэх шалтгаан, эмгэг анатоми, клиникийн шинж тэмдэг, оношлох арга, урьдчилан сэргийлэх арга, эмчилгээ.

Элэгний бэтэг үүсэх шалтгаан, тархалт, эмгэг анатоми, клиникийн байдал, шинж тэмдэг, лабораторийн шинжилгээ, ялгах онош, тавилан, урьдчилан сэргийлэх арга, эмчилгээ

Уушигны цочмог буглаа ба үхжил. тохиолдол, шалтгаан, эмгэг жам, ангилал, эмнэлзүй, онош, ялгах онош, эмийн ба мэс заслын эмчилгээний аргууд.

Уушигны паразитын бус уйланхай. тохиолдол, шалтгаан, эмгэг жам, ангилал,  эмнэлзүй, онош, ялгах онош, мэс заслын эмчилгээний аргууд.

Уушигны цус алдалт, шалтгаан, эмгэг жам, ангилал,  эмнэлзүй, онош, ялгах онош, мэс заслын эмчилгээний аргууд.

Цээжний голтын цочмог үрэвсэл. тохиолдол, шалтгаан, эмгэг жам, ангилал,  эмнэлзүй, онош, ялгах онош, эмийн ба мэс заслын эмчилгээний аргууд.

Мухар олгойн цочмог үрэвслийн шалтгаан, эмгэг жам.мэс заслын эмчилгээний аргууд, түүний эмчилгээний сонголт.

Жирэмсний үе дэхь мухар олгойн цочмог үрэвсэл, түүний онцлог, клиникийн шинж тэмдэг, эмчилгээ, хүүхэд, хөгшидөд тохиолдох олгойн цочмог үрэвсэл, түүний онцлог, клиникийн шинж тэмдэг, эмчилгээ.

Хөхний идээт үрэвслийн шалтгаан, эмгэг жам, урьдчилан сэргийлэлт.

Цавины ивэрхий, цавины шулуун ба ташуу ивэрхий, цавины сувгийн анатоми, клиникийн шинж  тэмдэг, онош, хагалгааны гол аргууд.

Гуяны ивэрхий, гуяны сувгийн анатоми, гуяны ивэрхийн үүсэх шалтгаан, шинж тэмдэг, онош, мэс заслын эмчилгээ.

Хүйсний ивэрхий үүсэх шалтгаан. Хүйсний анатоми клиникийн шинж тэмдэг, онош, мэс заслалын эмчилгээний гол аргууд.

Цагаан шугамын ивэрхий, шалтгаан, шинж тэмдэг, онош, мэс заслын эмчилгээ.

Өрцний ивэрхий. тохиолдол, шалтгаан, эмгэг жам, ангилал, эмнэлзүй, онош, ялгах онош, мэс заслын эмчилгээний аргууд

Цөсний хүүдий чулуужих өвчин, дурангаар авах мэс заслын заалт,  мэс заслын дараах хүндрэл.

Ходоод дээрх гэдэсний замын цус алдалт орчин үеийн эмчилгээ.

Ходоод, дээрх гэдэсний шархлаа, үүсэх шалтгаан, патогенез, эмгэг анатоми, клиникийн шинж тэмдэг, хүндрэл, оношлох арга, ялгах онош, мэс заслын эмчилгээ.

Нойр булчирхай цочмог үрэвслийн шалтгаан, эмгэг жам, ангилал, ялгах онош, эмнэл зүйн үе шатаас хамаарсан эмчилгээний зарчим.

Шамбарам үүсэх шалтгаан, патанатоми, ангилал, клиникийн шинж тэмдэг, оношлох арга, мэс заслын ба мэс заслын бус эмчилгээ, хагалгаанд бэлтгэх, эмчилгээний аргууд.

Цочмог парапроктит үүсэх шалтгаан, халдвар тархах зам, ангилал, эмгэг анатоми, клиникийн шинж тэмдэг, онош, мэс заслын эмчилгээ.

Архаг парапроктит үүсэх шалтгаан, ангилал, клиникийн шинж тэмдэг, өвчний явц, эмчилгээ.

Шулуун гэдэсний өмөн, ангилал, клиникийн шинж тэмдэг, онош, ялгах онош, эмчилгээ, мэс заслын эмчилгээний аргууд.

Бүдүүн гэдэсний хавдар тохиолдол, шалтгаан, эмгэг жам, ангилал, эмнэлзүй, онош, ялгах онош, мэс заслын эмчилгээний аргууд.

Тархины битүү гэмтэл (доргих, няцрах, дарагдах) тохиолдол, шалтгаан, эмгэг жам, ангилал, эмнэлзүй, онош, ялгах онош, мэс заслын эмчилгээний аргууд.

Цул эрхтэний гэмтэл тохиолдол, шалтгаан, эмгэг жам, ангилал, эмнэлзүй, онош, ялгах онош, мэс заслын эмчилгээний аргууд.

Хэвлийн хөндийн эрхтнүүдийн гэмтэл, ангилал, клиникийн шинж тэмдэг, онош, эмчилгээ, мэс заслын эмчилгээний арга, түүний хэмжээг тогтоох.

Дунд чөмөгний хугарал эмнэлзүй, оношлогоо, эмчилгээ.

Шуу, шилбэний хугарал тохиолдол, шалтгаан, эмгэг жам, ангилал, эмнэлзүй, онош, ялгах онош, мэс заслын эмчилгээний аргууд.

Элэг шилжүүлэн суулгах мэс засал.

Бөөр шилжүүлэн суулгах мэс засал.

Хавдрын мэс засал

Хөхний хавдар шалтгаан, ялган оношлогоо, эмнэлзүй, оношлогоо, эмчилгээ.

Ходоодны өмөн, өмөнгийн өмнөх өвчин, ангилал, байрлал, эмгэг анатоми, эмнэл зүй, оношлогоо, ялгах онош, урьдчилан сэргийлэх арга, эмчилгээ.

Улаан хоолойн өмөн, шалтгаан, эмгэг анатоми, шинж тэмдэг, ялгах онош, эмчилгээ.

Бүдүүн гэдэсний хавдар эмнэлзүй, оношлогоо, эмчилгээ.

Нойр булчирхайн өмөн, клиникийн шинж тэмдэг, оношлох арга ба ялгах онош, эмчилгээ. Нойр булчирхайн киста, үүсэх шалтгаан, эмгэг анатоми, клиник, онош, ялгах онош, эмчилгээ.

Уушигны хавдар шалтгаан, ялган оношлогоо, эмнэлзүй, оношлогоо, эмчилгээ.

Бамбай булчирхайн өмөн, шалтгаан, эмгэг анатоми, клиникийн шинж тэмдэг, онош, ялгах онош, эмчилгээ.  

Элэгний өмөн, шалтгаан, ангилал, эмгэг анатоми, клиник шинж тэмдэг, орчин үеийн зарим шинжилгээний аргууд, элэгний өмөнг урьдчилан сэргийлэх арга.

Сүрьеэгийн мэс засал

Нурууны сүрьеэ шалтгаан, ялган оношлогоо, эмнэлзүй, оношлогоо, эмчилгээ.

Уушигны каверн шалтгаан, ялган оношлогоо, эмнэлзүй, оношлогоо, эмчилгээ.

Ясны сүрьеэ эмнэлзүй, оношлогоо, эмчилгээ.

Гэдэсний сүрьеэ эмнэлзүй, оношлогоо, эмчилгээ.

Урологийн мэс засал

Бөөр шээсний замын чулуужих шалтгаан, эмнэлзүй,оношлогоо, эмчилгээ

Давсаг хагарах тохиолдол, шалтгаан, эмгэг жам, ангилал, эмнэлзүй, онош, ялгах онош, мэс заслын эмчилгээний аргууд.

Давсаг шээсний сүв, гадна бэлэг эрхтний гажиг хөгжил шалтгаан, эмнэл зүй, оношлогоо, эмчилгээ.

Бөөрний шээсний замын сүрьеэ эмнэлзүй, оношилгоо, эмчилгээ.

Бөөрний архаг дутагдал, шалтгаан, ангилал, эмнэл зүй, явц, оношлогоо, эмчилгээ.

Бөөрний гэмтэл тохиолдол, шалтгаан, эмгэг жам, ангилал, эмнэлзүй, онош, ялгах онош, мэс заслын эмчилгээний аргууд.

Түрүү булчирхайн хоргүй хавдар, эмнэлзүй, шалтгаан, оношлогоо, эмчилгээ.

Бөөрний хавдарын шалтгаан, ангилал, эмнэл зүй, ялган оношлогоо, оношлогоо, эмчилгээ.

Цусаар шээх, шалтгаан, ялган оношлогоо, эмнэлзүй, оношлогоо, эмчилгээ.

Давсагны хорт хавдар, эмнэл зүй, ялган оношлогоо, оношлогоо, эмчилгээ.

Жирэмсний үеийн бөглөрөлт цочмог пиелонефрит, шалтгаан, ялган оношлогоо, эмнэлзүй, оношлогоо, эмчилгээ.

Судасны мэс засал

Доод мөчний цусан хангамжийн цочмог дутагдал - тохиолдол, шалтгаан, эмгэг жам, ангилал, эмнэлзүй, онош, ялгах онош, мэс заслын эмчилгээний аргууд.

Аортын аневризм өвчний оношлогоо, эмчилгээ.

Гүрээний артерийн нарийсал, бөглөрөл шалтгаан, ялган оношлогоо, эмнэлзүй, оношлогоо, эмчилгээ.

Хураагуур судасны цочмог үрэвсэл - тохиолдол, шалтгаан, эмгэг жам, ангилал, эмнэлзүй, онош, ялгах онош, мэс заслын эмчилгээний аргууд.

Доод мөчний хөх судасны өргөсөл эмнэл зүй, ялган оношлогоо, оношлогоо, эмчилгээ.

Үүдэн венийн даралт ихсэх хам шинж шалтгаан, ялган оношлогоо, эмнэлзүй, оношлогоо, эмчилгээ.

Үнхэлцэгийн цочмог үрэвсэлийн тохиолдол, шалтгаан, эмгэг жам, ангилал, эмнэлзүй, онош, ялгах онош, мэс заслын эмчилгээний аргууд.

Уушигны судасны бөглөрөл, шалтгаан, ангилал, эмнэл зүй, явц, оношлогоо, эмчилгээ.

Титэм судасны нарийсал, бөглөрөл - шалтгаан, ялган оношлогоо, эмнэлзүй, оношлогоо, эмчилгээ.

Цээжний голтын цочмог үрэвсэл - тохиолдол, шалтгаан, эмгэг жам, ангилал,  эмнэлзүй, онош, ялгах онош, эмийн ба мэс заслын эмчилгээний аргууд.

Чацархайн тараагуурын бөглөрөл өвчний эмгэг жам, эрт оношлогоо.

Лимфедема, шалтгаан, ялган оношлогоо, эмнэлзүй, оношлогоо, эмчилгээ.