card

ГИШҮҮНЧЛЭЛ

Монголын мэс заслын эмч нарын холбооны зорилго, дүрмийг хүлээн зөвшөөрсөн мэс заслын чиглэлээр мэргэшсэн буюу ажилладаг, эсвэл энэ салбарыг сонирхдог хүн бүр гишүүн болох боломжтой.

2018 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар 300 гаруй гишүүнтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд ихэнх мэс заслын эмч нар гадаадын орнуудад мэргэжлийн чиглэлээр эрдмийн зэрэг хамгаалсан, мэс заслын чиглэлээр сургалтанд хамрагдсан байдаг.

Гишүүн болсноор мэс заслын чиглэлээр сүүлийн үеийн мэдээ, мэдээлэл авах, нийгэмлэгийн хүрээнд зохион байгуулагдах сургалт, семинарт оролцох, нийгэмлэгээс гаргасан ном, сурах бичгийг хөнгөлөлттэй үнээр худалдаж авах, 2 жилд нэг удаа зохиогдох нийгэмлэгийн бүх гишүүдийн хуралд оролцох зэрэг давуу эрх эдэлнэ.


Монголын мэс заслын эмч нарын холбооны ГИШҮҮНИЙ АНКЕТ-ийг эндээс татаж авна уу! Гишүүний анкетийг бөглөн холбооны нарийн бичиг М.Ачитмаагийн цахим хаягаар илгэнэ үү.


Монголын мэс заслын эмч нарын холбооны татварыг доорхи дансаар тушаана.

Тушаах данс: Худалдаа хөгжлийн банк, 499240717

Утга: 20.. оны татвар, овог нэр, харъяа эмнэлэгийн нэр


ХОЛБОО БАРИХ: website: WWW.SURGERY.MN

Н.б дарга: Б.Батсайхан (99488523)

[email protected]

Н.б: М.Ачитмаа (99258462)

[email protected]